1420.SPA dla mózgu – cyfrowy detoks

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Wychowanie, profilaktyka, opieka, doradztwo zawodowe i wdż
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Kierownik
Anna Radziwiłko

Program

  • Zespół Stresu Elektronicznego.
  • Przebodźcowienie i wielozadaniowość.
  • Mechanizm i konsekwencje uzależnienia behawioralnego.
  • Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkole.

Organizacja

Webinarium odbywa się na platformie Google Workspace.
Obejmuje jedno 3-godzinne spotkanie w Meet i 1 godzinę asynchronicznie w Classroom.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na spotkaniu.

Prowadzący

Anna Radziwiłko

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje jedna osoba, wyznaczona przez dyrektora placówki i reprezentującą ją w kontaktach z LSCDN w zakresie tego szkolenia. Placówkę zgłaszamy wypełniając i przesyłając ten formularz.
Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik szkolenia skontaktuje się z osobą zgłaszającą placówkę, w oparciu o dane kontaktowe wpisane w formularzu (telefonicznie lub e-mailem) w celu ustalenia szczegółów.
Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry