1409.Praca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Edukacja specjalna i włączająca oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Kierownik
Beata Soboń

Program

  • Co to jest autyzm - aktualna wiedza na temat autyzmu dziecięcego.
  •  Co to jest zespół Aspergera - aktualna wiedza na temat ZA.
  •  Specyfika funkcjonowania ucznia z autyzmem i ZA.
  • Symptomy trudności uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w placówce oświatowej.
  •  Wskazówki do pracy z uczniem autystycznym i aspikiem.
  •  Mocne strony uczniów z autyzmem i ZA.
  • Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.
  •  Obowiązująca dokumentacja ppp w/w uczniów.
  •  ICD - 11 - najważniejsze zmiany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Organizacja

Szkolenie rady pedagogicznej odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/
Data i godzina rozpoczęcia zostanie ustalona z dyrektorem szkoły/placówki.
Link do spotkania otrzyma dyrektor szkoły / placówki najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem webinarium na podany przed dyrektora adres e-mail.
Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne.

Prowadzący

Beata Soboń

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje jedna osoba, wyznaczona przez dyrektora placówki i reprezentującą ją w kontaktach z LSCDN w zakresie tego szkolenia. Placówkę zgłaszamy wypełniając i przesyłając ten formularz.
Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik szkolenia skontaktuje się z osobą zgłaszającą placówkę, w oparciu o dane kontaktowe wpisane w formularzu (telefonicznie lub e-mailem) w celu ustalenia szczegółów.

Opcje strony

do góry