1406.Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu/placówce

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Rady pedagogiczne i zespoły nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik
Marzanna Dybcio

Program

  • Rozpoznanie potrzeb edukacyjno - rozwojowych dziecka z orzeczeniem.
  • Kompetencje i zadania nauczycieli , specjalistów pracujących wspólnie w zespole powołanym do pracy z dzieckiem.
  • Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka  - ważnym etapem pracy zespołu oraz podstawą opracowania ważnych dokumentów dla dziecka w placówce.
  • Metody i formy pracy z dzieckiem - indywidualizacja pracy.

Organizacja

Szkolenie rady pedagogicznej  odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/
Data i godzina rozpoczęcia zostanie ustalona z dyrektorem szkoły/placówki.
Link do spotkania otrzyma dyrektor szkoły/placówki najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem webinarium na podany przed dyrektora adres e-mail.
Szkolenie trwa 3 godz. dydaktyczne

Prowadzący

Marzanna Dybcio

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje jedna osoba, wyznaczona przez dyrektora placówki i reprezentującą ją w kontaktach z LSCDN w zakresie tego szkolenia. Placówkę zgłaszamy wypełniając i przesyłając ten formularz.
Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik szkolenia skontaktuje się z osobą zgłaszającą placówkę, w oparciu o dane kontaktowe wpisane w formularzu (telefonicznie lub e-mailem) w celu ustalenia szczegółów.
Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry