1303.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół podstawowych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek
Forma
Inna
Liczba godzin
8
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól podstawowych
Kierownik
Alicja Ciszek-Roskal

Program

  • Szkoła dla obcokrajowców.
  • Edukacja włączająca.
  • Dyrektor jako kierownik zakładu pracy.
  • Organizacja pracy w szkole/placówce.
  • Kształcenie (w tym specjalne), wychowanie, profilaktyka.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
  • Awans zawodowy.
  • Nadzór pedagogiczny.
  • Współpraca z radą pedagogiczną i innymi organami szkoły oraz podmiotami.
  • Bezpieczeństwo w szkole.

Opis

W sieci będą odbywały się spotkania:
Spotkanie organizacyjne
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań (tematyki).
Spotkania robocze
Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami (m.in. z przedstawicielami organu nadzoru pedagogicznego).
Spotkanie podsumowujące 
Podsumowanie i omówienie pracy sieci. 

Organizacja

Sieć współpracy i samokształcenia prowadzona w mieszanym trybie kształcenia z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych, wynikających z tematyki realizowanego modułu współpracy i samodoskonalenia dyrektorów szkół.  

Prowadzący

Alicja Ciszek-Roskal

Piotr Zdrojko

Opcje strony

do góry