1301.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek
Forma
Inna
Liczba godzin
8
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Kierownik
Alicja Ciszek-Roskal

Program

 • Szkoła dla obcokrajowców.
 • Edukacja włączająca.
 • Dyrektor jako kierownik zakładu pracy.
 • Organizacja pracy w szkole/placówce.
 • Kształcenie (w tym specjalne), wychowanie, profilaktyka.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Awans zawodowy.
 • Ocena pracy nauczyciela.
 • Nadzór pedagogiczny.
 • Współpraca z radą pedagogiczną i innymi organami szkoły oraz podmiotami.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Inne.

Opis

W sieci będą odbywały się spotkania:
Spotkanie organizacyjne
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań (tematyki).
Spotkania robocze
Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami (m.in. z przedstawicielami organu nadzoru pedagogicznego).
Spotkanie podsumowujące 
Podsumowanie i omówienie pracy sieci. 
 

 

Organizacja

Sieć współpracy i samokształcenia prowadzona w mieszanym trybie kształcenia z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych, wynikających z tematyki realizowanego modułu współpracy i samodoskonalenia dyrektorów szkół.  

Prowadzący

Alicja Ciszek-Roskal

Jacek Misiuk

Piotr Zdrojko

Opcje strony

do góry