1210.Obserwacja w nadzorze pedagogicznym

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Dyrektorzy szkół/placówek w zakresie zarządzania oświatą
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Kierownik
Alicja Ciszek-Roskal

Program

  • Podstawy prawne prowadzenia obserwacji.
  • Cele i rodzaje obserwacji. 
  • Obserwacja w procesie kontroli, wspomagania i oceny pracy nauczyciela.
  • Planowanie, organizacja i realizacja obserwacji.
  • Dokumentowanie procesu obserwacji - arkusze obserwacji.
  • Zasady prowadzenia obserwacji i udzielania nauczycielom informacji zwrotnej.

 

Opis


Trzy grupy szkoleniowe, każde szkolenie trwa 3 godz. dydaktyczne.

Organizacja

Szkolenie odbywa się w trybie zdalnym synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/. 
Godzina rozpoczęcia spotkania online zostanie ogłoszona z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie szkolenia.
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się spotkania online na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Prowadzący

Alicja Ciszek-Roskal

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry