1208.Indywidualne formy wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i przedszkolu

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Dyrektorzy szkół/placówek w zakresie zarządzania oświatą
Forma
Seminarium
Liczba godzin
2
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Kadra kierownicza szkoły / placówki
Kierownik
Ryszard Wolanin

Program

  • Formy indywidualnego wsparcia.
  • Organizacja poszczególnych form indywidualnego wsparcia.
  • Obowiązki przedszkola i szkoły wobec uczniów objętych indywidualnym wsparciem.

Organizacja

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry