1207.Wspomaganie nauczycieli w pracy
dydaktyczno-wychowawczej jako funkcja nadzoru pedagogicznego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Dyrektorzy szkół/placówek w zakresie zarządzania oświatą
Forma
Seminarium
Liczba godzin
2
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Kadra kierownicza szkoły / placówki, Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL, Dyrektorzy przedszkoli, Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Dyrektorzy szkól podstawowych, Dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Kierownik
Ryszard Wolanin

Program

  • Planowanie nadzoru pedagogicznego.
  • Kontrolna i wspierająca funkcja nadzoru pedagogicznego.
  • Inspirowanie nauczycieli do poszukiwania i  podejmowania innowacyjnych rozwiązań.

Organizacja

Seminarium odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/.
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się spotkania online na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
Dwie grupy szkoleniowe po 35 osób.
Szkolenie trwa 2 godziny dydaktyczne.

Prowadzący

Ryszard Wolanin

Zapisz się

Opcje strony

do góry