1205.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznym przedszkolu, szkole, placówce

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Dyrektorzy szkół/placówek w zakresie zarządzania oświatą
Forma
Seminarium
Liczba godzin
2
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Kadra kierownicza szkoły / placówki, Dyrektorzy przedszkoli, Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Dyrektorzy szkól podstawowych, Dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Kierownik
Ryszard Wolanin

Program

  • Podstawa prawna.
  • Obowiązki organu prowadzącego.
  • Definicja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Zasady i formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
  • Obowiązki dyrektora szkoły.
  • Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry