1202.Monitorowanie i kontrola wniosków z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Dyrektorzy szkół/placówek w zakresie zarządzania oświatą
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól podstawowych
Kierownik
Piotr Zdrojko

Program

  • Wnioski i rekomendacje z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty.
  • Organizacja procesu monitorowania.
  • Procedury i narzędzia kontroli wdrażanych wniosków z egzaminu ósmoklasisty.

Organizacja

Szkolenie odbywa się w trybie synchronicznym z wykorzystaniem aplikacji Google Meet.
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania on-line zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się spotkania na adres podany w profilu użytkownika.
Grupa szkoleniowa do 40 osób.
Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne.

Prowadzący

Piotr Zdrojko

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry