1101.Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Dyrektorzy szkół/placówek w zakresie zarządzania oświatą
Forma
Konferencja
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Kadra kierownicza szkoły / placówki, Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Kierownik
Alicja Ciszek-Roskal

Program

  • Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - podstawy prawne.
  • Zadania dyrektora w zakresie planowania, organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  • ​Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  oraz wspieraniu szkół/placówek.
  • Spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły/placówki oraz współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w kontekście kontroli.
  • Przykłady dobrej praktyki.

Opis

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół/placówek oraz pedagogów, psychologów sprawujących rolę koordynatorów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy dyrektora szkoły/placówki z koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja

Realizacja doskonalenia odbędzie się w domenie LSCDN z wykorzystaniem komunikatora internetowego ,,Meet”.
Link do udziału w konferencji umieszczony zostanie w indywidualnym profilu użytkownika LSCDN lub wysłany na adres
e-mail wskazany przy rejestracji.
Forma doskonalenia przeprowadzona zostanie jednego dnia, w trybie zdalnym synchronicznym. 
Warunkiem udziału w doskonaleniu i uzyskania zaświadczenia po jego odbyciu jest rejestracja uczestnika w systemie rekrutacji LSCDN i spełnienie wymagań określonych przez prowadzącego dla danej formy dydaktycznej.

Prowadzący

Alicja Ciszek-Roskal

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry