850.Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Oferta dla nauczycieli oraz instruktorów kształcenia zawodowego i ustawicznego
Obszar
_Kursy/szkolenia nadające uprawnienia
Forma
Kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin
48
Cena
200.00 PLN
Odbiorca
Pracownicy i pracodawcy, osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne, inne osoby ubiegające się o stanowisko instruktora praktycznej nauki zawodu
Kierownik
Jacek Misiuk

Program

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu.
  • Umiejętności dydaktyczne.

Organizacja

Kurs 48 godzinny wielodniowy.
Kurs realizowany na platformie Teams. Całość kursu odbywać się będzie zdalnie w kolejne poniedziałki od godz. 17:00.

Zaliczenie: egzamin pisemny (test) + egzamin praktyczny.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Prowadzący

Ewa Dębska

Artur Gontarz

Elżbieta Lipska

Andrzej Lipski

Jacek Misiuk

Bożena Stępień

Opcje strony

do góry