616.W trosce o kondycję psychiczną uczniów

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne, doradztwo zawodowe)
Forma
Konferencja
Liczba godzin
5
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Nauczyciele wychowawcy, Pedagodzy i psycholodzy szkolni, Pedagodzy specjalni, Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Kierownik
Anna Radziwiłko

Program

  • 10.00-10.10 Otwarcie konferencji - Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty.
  • 10.10-10.40 „Problemy psychiczne młodzieży w świetle diagnozy samopoczucia ucznia w e-szkole” (dr hab. Agnieszka Buczak, dr Anna Bieganowska-Skóra Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • 10.40-11.00 „Zniechęcenie, smutek czy depresja? Czyli na co warto zwrócić uwagę w pracy z młodzieżą podczas nauki zdalnej” (dr Iwona Gryniuk-Toruń Zespół Poradni nr 2 w Lublinie) 
  • 11.00-11.20 „Kondycja psychiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (Ilona Puszek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie) 
  • 11.20-11.40 „Przykłady zaburzeń, uzależnień, zachowań trudnych. Jak rozpoznać? Jak reagować? Jak przeciwdziałać? Kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty?”  (Aneta Dyl-Tarnowska/Justyna Szeląg Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie) 
  • 11.40-12.00    Przerwa
  • 12.00-12.20 „Tworzenie sprzyjającego środowiska szkolnego - rzetelne rozpoznanie potrzeb i działania nauczyciela/specjalisty” (Eliza Szypulska Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu)
  • 12.20-12.50 „Profilaktyka jako odpowiedź na zagrożenia płynące z izolacji i nauczania zdalnego” (Anna Radziwiłko Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
  • 12.50-13.10 „Zdalne formy pomocy psychologicznej” (dr Grzegorz Kata Zespół Poradni nr 2  w Lublinie)
  • 13.10-13.20   Podsumowanie konferencji

Organizacja

gr. A - 22 lutego 2021 r. - skierowana jest do nauczycieli szkół ponadpodstawowych

gr. B - 25 lutego 2021 r. - skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych

Prowadzący

Anna Radziwiłko

Iwona Gryniuk-Toruń

Agnieszka Buczak

Anna Bieganowska-Skóra

Ilona Puszek

Aneta Dyl-Tarnowska

Eliza Szypulska

Grzegorz Kata

Justyna Szeląg

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry