589.Realizacja treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne, doradztwo zawodowe)
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cena
10.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele doradcy zawodowi, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele wychowawcy, Pedagodzy szkolni
Kierownik
Beata Soboń

Organizacja

18.03.2020 godz. 15.30.

Program

  • Przepisy prawa dotyczące doradztwa zawodowego.
  • Organizacja wewnątrzszkolnego systemu  doradztwa zawodowego.
  • Omówienie obowiązkowych obszarów tematycznych  realizacji  treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego  szkoły podstawowej.
  • Praktyczne sposoby na ich realizację – przykłady.
  • Materiały i pomoce dydaktyczne  przydatne w procesie doradczym.
  • Dokumentowanie realizacji zadań  z zakresu doradztwa zawodowego.
  • Wymiana doświadczeń.

Prowadzący

Beata Soboń

Zapisz się

Opcje strony

do góry