578.Autyzm w domu i szkole

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne, doradztwo zawodowe)
Forma
Konferencja
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Anna Radziwiłko

Organizacja

 26 lutego (środa) 2020 r. godz. 10.00 - 13.00

 Miejsce realizacji: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9

Program

 9.30-10.00       Rejestracja uczestników.

10.00-10.15     Powitanie. Otwarcie konferencji – Beata Bojarczuk p.o.dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7, Krzysztof Staruch dyrektor LSCDN.

10.15-10.45     Autyzm i zespoły psychopodobne – dr Anna Sak-Styczyńska, pedagog, trener szkoleniowiec, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

10.45-11.15     Wsparcie Poradni w rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu – Katarzyna Orzeł, psycholog, specjalista w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem.

11.15-11.40     przerwa kawowa

11.40-12.10     Ja-rodzic. Ja-nauczyciel. Mój syn-uczeń z ASD – Magdalena Łagowska filolog polski, oligofrenopedagog, ukończone studia podyplomowe Edukacja holistyczna w gimnazjum, Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, współzałożyciel, prezes Zamojskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych ,, Przebudzenie" 

12.10-12.40     Jak pracować z dzieckiem autystycznym w szkole – Barbara Kostrobała nauczyciel konsultant ds. wspomagania szkół i placówek w zakresie wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki LSCDN.

12.40-13.00     Podsumowanie konferencji, pytania do prelegentów, dyskusja.

Prowadzący

Barbara Kostrobała

Krzysztof Staruch

Beata Bojarczuk

Anna Sak-Styczyńska

Katarzyna Orzeł

Magdalena Łagowska

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry