541.Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Wychowanie, profilaktyka i opieka
Forma
Konferencja
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek, Pedagodzy i psycholodzy szkolni, Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Organizacja

 24 października 2019 r. godz. 10.00 - 15.00  Hotel Victoria  Lublin, ul. Narutowicza 58/60

Program

 

  •  Kontekst społeczny i kulturowy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dr Anna Witeska-Młynarczyk (Uniwersytet    Warszawski).
  • Problemy zdrowia psychicznego wieku rozwojowego z perspektywy pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejdr Piotr  Szczukiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).
  • Problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży okiem psychiatry, dr Agata Makarewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
  • Współpraca w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z kryzysem psychicznym, Bogumiła Burekowska, Anna Radziwiłko (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli).
  • Samobójstwa u dzieci i młodzieży, prof. dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
  • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany. Wnioski po roku testowania Modelu, dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
  • Panel dyskusyjny (wykładowcy, beneficjent, rodzina). 

Prowadzący

Anna Radziwiłko

Anna Witeska-Młynarczyk

Piotr Szczukiewicz

Agata Makarewicz

Bogumiła Burekowska

Hanna Karakuła-Juchnowicz

Tomasz Rowiński

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry