Centrum LSCDN

Dla klienta indywidualnego

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (17)
 • Przedmioty humanistyczne, artystyczne (15)
 • Matematyka, przedmioty przyrodnicze (24)
 • Języki obce (10)
 • Informatyka, TIK, technika (14)
 • Wychowanie fizyczne (6)
 • Religia (15)
 • Kształcenie zawodowe (11)
 • Biblioteka szkolna (2)
 • Wychowanie, profilaktyka i opieka (8)
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne, doradztwo zawodowe) (14)
 • Diagnoza, ocenianie, ewaluacja (4)
 • Rozwój i awans zawodowy nauczyciela (9)
do góry