509.Dostosowanie realizacji podstawy programowej do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Specjalne potrzeby edukacyjne
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
10
Cena
10.00 PLN
Odbiorca
Zainteresowani nauczyciele
Kierownik
Barbara Kostrobała, Bożena Lewtak

Organizacja

2018 r. IV kw.

Program

  • Podstawa prawna i obszary dostosowania realizacji podstawy programowej.
  • Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia jako podstawa dostosowania programu nauczania i warunków jego realizacji.
  • Kompetencje nauczycieli w zakresie organizowania procesu dydaktycznego.
  • Przykłady dostosowania realizacji podstawy programowej do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.
  • Przykłady dostosowania podstawy programowej do potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Prowadzący

Bożena Lewtak

Barbara Kostrobała

Opcje strony

do góry