Centrum LSCDN

2018 Specjalne potrzeby edukacyjne

 • 2018 Specjalne potrzeby edukacyjne
  • 508. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 10h
  • 509. Dostosowanie realizacji podstawy programowej do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   dla Zainteresowani nauczyciele
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 10h
  • 510. Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 10h
  • 511. Animacje czasu wolnego w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   dla Zainteresowani nauczyciele
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 10h
  • 512. Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12. roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R E. Schoplera

   dla Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Pedagodzy specjalni
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 12h
  • 513. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

   dla Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Pedagodzy specjalni
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 12h
  • 514. Zajęcia rewalidacyjne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 12h
  • 515. Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 12h
  • 549. Alternatywne metody komunikacji - MAKATON

   dla Zainteresowani nauczyciele
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 6h
  • 598. Praca z uczniem zdolnym

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 8h
  • 625. Diagnoza i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 6h
  • 632. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   w pracy nauczyciela

   dla Zainteresowani nauczyciele
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 6h
  • 658. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z opinią i orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej

   dla Zainteresowani nauczyciele
   • Dla klienta indywidualnego
   • bezpłatne
   • 8h
do góry