499.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
40.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Kierownik
Teresa Kozioł, Grażyna Miller, Bogdan Leszczuk, Mirosława Jurak, Barbara Wysokińska, Barbara Kratiuk

Organizacja

2018 r. IV kw., 2019 r. I kw.

Program

  • Aspekty prawne i procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego obowiązująca od 1 września 2018 r.
  • Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
  • Planowanie rozwoju zawodowego przez nauczyciela mianowanego.
  • Dokumentowanie realizowanych działań w okresie stażu.
  • Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Prowadzący

Mirosława Jurak

Barbara Kratiuk

Bogdan Leszczuk

Grażyna Miller

Barbara Wysokińska

Teresa Kozioł

Uwagi

Adresat nauczyciele mianowani – I rok stażu

Opcje strony

do góry