Centrum LSCDN

2018 Języki obce i mniejszości narodowe

 • 2018 Języki obce i mniejszości narodowe
  • 449. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

   dla Nauczyciele języka angielskiego
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 8h
  • 450. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach języka obcego

   dla Nauczyciele języków obcych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 8h
  • 451. Edukacja dwujęzyczna – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe

   dla Nauczyciele innych przedmiotów, Nauczyciele języków obcych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 8h
  • 452. English through culture – wykorzystanie elementów kultury w nauczaniu języka

   dla Nauczyciele języka angielskiego
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 8h
  • 453. Rozwijanie kompetencji uczenia się na lekcjach języka obcego

   dla Nauczyciele języków obcych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 10h
  • 454. Kreatywne lekcje języka obcego

   dla Nauczyciele języków obcych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 10h
  • 456. Lektury na lekcjach języka ukraińskiego

   dla Nauczyciele języka ukraińskiego i historii Ukrainy
   • Dla klienta indywidualnego
   • bezpłatne
   • 6h
  • 533. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych z uwzględnieniem różnych stylów uczenia się

   dla Nauczyciele języków obcych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 8h
  • 593. Metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych na lekcjach języków obcych

   dla Nauczyciele języków obcych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 6h
  • 601. Nowa podstawa programowa z języków obcych do szkół ponadpodstawowych

   dla Nauczyciele języka angielskiego, Nauczyciele języka niemieckiego, Nauczyciele języka rosyjskiego
   • Dla klienta indywidualnego
   • bezpłatne
   • 5h
  • 645. Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych w świetle nowej podstawy programowej

   dla Nauczyciele języka angielskiego
   • Dla klienta indywidualnego
   • bezpłatne
   • 4h
  • 649. Jak uczyć uczenia się na lekcjach języka ukraińskiego

   dla Nauczyciele języka ukraińskiego
   • Dla klienta indywidualnego
   • bezpłatne
   • 6h
do góry