408.Od zdania do opowiadania, czyli o różnych formach kształcenia językowego w klasach początkowych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
10.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik
Ewa Lipska, Grażyna Laszuk, Beata Wilkołaska, Weronika Barbara Kołtun

Organizacja

II kw. 2019 r.

Program

  1. Przygotowanie dzieci do uczestniczenia w procesie konstruowania
    wypowiedzi.
  2. Zasady poprawności konstruowania wypowiedzi.
  3. Redagowanie wypowiedzi wielozdaniowej w formie opisu.
  4. Kompozycja i układ graficzny listu.
  5. Elementy składowe pism użytkowych: notatka, życzenia, ogłoszenie,
  6. zaproszenie, podziękowanie.

Prowadzący

Beata Wilkołaska

Weronika Kołtun

Grażyna Laszuk

Ewa Lipska

Opcje strony

do góry