408.Od zdania do opowiadania, czyli o różnych formach kształcenia językowego w klasach początkowych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla klienta indywidualnego
Obszar
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
10.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik
Ewa Lipska, Grażyna Laszuk, Beata Wilkołaska, Weronika Kołtun

Organizacja

II kw. 2019 r.

Program

  • Przygotowanie dzieci do uczestniczenia w procesie konstruowania wypowiedzi.
  • Zasady poprawności konstruowania wypowiedzi.
  • Redagowanie wypowiedzi wielozdaniowej w formie opisu.
  • Kompozycja i układ graficzny listu.
  • Elementy składowe pism użytkowych: notatka, życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie.

Prowadzący

Beata Wilkołaska

Weronika Kołtun

Grażyna Laszuk

Ewa Lipska

Opcje strony

do góry