310.Uczeń - rodzic - nauczyciel - dobra współpraca drogą do sukcesu

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
6
Cena
Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
Odbiorca
Rada pedagogiczna
Kierownik
Małgorzata Spierzak

Organizacja

2019 r. I-II kw. 
Zwrot kosztów delegacji i materiałów zależy od miejsca szkolenia. Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają: dyrekcja placówki zamawiającej szkolenie i osoby je prowadzące.

Na szkolenia zespołów nauczycielskich i rad pedagogicznych zgłaszamy się wyłącznie grupowo! karta zgłoszenia - wzór nr 2

Osoby zapisujące się indywidualnie w systemie nie będą brane pod uwagę!

Program

  • Cele współpracy nauczycieli z rodzicami
  • Warunki dobrej współpracy pomiędzy szkołą a rodzicem oraz nauczycielem i uczniem
  • Korzyści z dobrej współpracy
  • Bariery w kontaktach
  • Formy współpracy i ich efektywność
  • Zasady i sposoby dobrej komunikacji
  • Bank dobrych praktyk

Prowadzący

Małgorzata Spierzak

Opcje strony

do góry