258.Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z Rozporządzeniem RODO

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
8
Cena
Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Kierownik
Artur Gontarz, Ryszard Perkowski, Bogdan Leszczuk

Organizacja

2018 r. IV kw., 2019 r. I-II kw.Zwrot kosztów delegacji i materiałów zależy od miejsca szkolenia. Szczegóły organizacyjne (miejsce, odpłatność, liczba godzin, forma szkolenia) ustalają: dyrekcja placówki zamawiającej szkolenie i osoby je prowadzące.

Program

  • Akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  • Dane osobowe – pojęcia podstawowe.
  • Szkoła/placówka oświatowa a ochrona danych osobowych.
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  • Zasady bezpieczeństwa informacji.
  • Przetwarzanie danych osobowych w szkołach/placówkach oświatowych (obowiązki nałożone na instytucje/pracowników).
  • Udostępnianie i powierzanie informacji – przykłady.
  • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodne
  • z prawem.

Prowadzący

Bogdan Leszczuk

Artur Gontarz

Ryszard Perkowski

Uwagi

Na szkolenia zespołów nauczycielskich i rad pedagogicznych zgłaszamy się wyłącznie grupowo! (karta zgłoszenia - wzór nr 2).
Osoby zapisujące się indywidualnie w systemie nie będą brane pod uwagę!

Opcje strony

do góry