Centrum LSCDN

2018 Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli

 • 2018 Szkolenia rad pedagogicznych/zespołów nauczycieli
  • 251. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 252. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
   ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 6h
  • 253. Aktywizowanie uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 254. Budowanie klimatu współpracy w szkole

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 255. Ocenianie wspierające rozwój ucznia

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 256. Zadania i obowiązki nauczyciela

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 257. Przygotowanie szkoły/placówki do ewaluacji zewnętrznej

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 10h
  • 258. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z Rozporządzeniem RODO

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 8h
  • 259. Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 8h
  • 260. Nowe trendy TIK w nauczaniu

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 261. Realizacja, monitorowanie i dokumentowanie podstawy programowej w kształceniu zawodowym

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 12h
  • 262. Aktywizujące metody i techniki w kształceniu zawodowym

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 12h
  • 263. Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania w kształceniu zawodowym i ustawicznym

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 16h
  • 264. Funkcje oceniania i metody sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów w kształceniu zawodowym

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 8h
  • 267. Kompetencje cyfrowe w nauczaniu i uczeniu się

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 6h
  • 268. Kompetencje kluczowe i preorientacja zawodowa w przedszkolu

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 269. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 271. Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem RODO

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 276. Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia/nauczania uczniów szkoły podstawowej

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 286. Nauka kodowania i wstęp do programowania u dzieci w wieku przedszkolnym

   dla Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
   • Dla klienta indywidualnego
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 295. Innowacje pedagogiczne - nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 296. Motywowanie uczniów do uczenia się

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 297. Modyfikowanie programów nauczania

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 298. Praca metodą projektów oraz innymi sposobami zwiększającymi aktywność ucznia na lekcji

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 6h
  • 300. Język polski - zmiany programowe w szkole ponadpodstawowej

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 6h
  • 301. Osobowość nauczyciela a efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 302. Sposoby redukcji stresu w pracy nauczyciela

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 306. Skuteczne nauczanie – uczenie się . Planowanie pracy na zajęciach z wykorzystaniem potencjału mózgu ucznia.

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 310. Uczeń - rodzic - nauczyciel - dobra współpraca drogą do sukcesu

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 6h
  • 315. Nowa podstawa programowa w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 316. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
  • 319. Kompetencje kluczowe a podstawa programowa

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 5h
  • 334. Kształtowanie kompetencji kluczowych w nawiązaniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

   dla Rada pedagogiczna
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
   • 4h
do góry