217.Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Forma
Seminarium
Liczba godzin
4
Cena
Zwrot kosztów delegacji i materiałów. Zależy od miejsca szkolenia
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Kierownik
Alicja Ciszek-Roskal

Program

I.

Zasady oceny pracy nauczyciela wynikające z przepisów prawa
Okresowa ocena pracy
Terminy w procedurze oceny pracy
Obowiązki dyrektora i uprawnienia nauczyciela w procedurze oceny pracy
Odwołanie od oceny pracy – postępowanie nauczyciela, dyrektora i zespołu oceniającego

II.

Awans zawodowy nauczyciela i ocena pracy po zakończeniu stażu
Rozpoczęcie stażu – warunki
Zadania dyrektora związane z otwarciem stażu i jego realizacją przez nauczyciela
Ocena pracy po zakończeniu stażu
Organizacja postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
Przepisy przejściowe

III.

Dokumentacja w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego

Konsultacje z innymi organami w toku oceny pracy
Karta oceny pracy
Odwołanie od oceny pracy
Zaświadczenie dla nauczycieli, którzy zakończyli staż
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Weryfikacja wniosku o podjęcie postępowania o uzyskanie wyższego stopnia awansu

Prowadzący

Alicja Ciszek-Roskal

Opcje strony

do góry