202.Wewnątrzszkolny regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Dla dyrektorów i szkół/placówek
Obszar
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Forma
Seminarium
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
Kierownik
Alicja Ciszek-Roskal, Alina Wojtyna

Organizacja

2018 r. III-IV kw.

Program

  • Ocena pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego.
  • Ustawowe kryteria oceny pracy odnoszące się do wszystkich nauczycieli.
  • Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
  • Wskaźniki oceny pracy nauczyciela – katalog zachowań i czynności odnoszących się do poziomu spełniania kryteriów oceny pracy.
  • Opracowanie, procedura uchwalenia i wdrożenie regulaminu oceny pracy nauczyciela.

Prowadzący

Alina Wojtyna

Dorota Cieślik

Alicja Ciszek-Roskal

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry