Centrum LSCDN

2018 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

 • 2018 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
  • 201. 2018 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2018/2019

   dla Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • bezpłatne
   • 6h
  • 202. Wewnątrzszkolny regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela

   dla Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • bezpłatne
   • 6h
  • 203. Obowiązki i zadania dyrektora szkoły/placówki w procesie dokonywania oceny

   dla Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • bezpłatne
   • 6h
  • 204. Organizacja efektywnej pracy zespołowej w szkole/placówce

   dla Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • bezpłatne
   • 6h
  • 205. Obserwacja zajęć oraz działań podejmowanych przez nauczyciela w celu dokonania jego oceny pracy

   dla Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • bezpłatne
   • 6h
  • 206. Podsumowanie pracy szkoły/placówki za rok szkolny 2018/2019

   dla Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • bezpłatne
   • 6h
  • 215. Wyzwania rady pedagogicznej w realizacji wspomagania pracy szkoły

   dla Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
   • Dla dyrektorów i szkół/placówek
   • bezpłatne
   • 4h
do góry