Centrum LSCDN

2018 Matematyka, przedmioty przyrodnicze

 • 2018 Matematyka, przedmioty przyrodnicze
  • 431. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 10h
  • 432. Projekt edukacyjny w rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 16h
  • 433. Wsparcie procesu nauczania i uczenia się matematyki narzędziami TIK

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 16h
  • 434. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 12h
  • 435. Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie w szkole podstawowej

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 10h
  • 436. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 16h
  • 437. Podstawa programowa z matematyki dla szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2019/2020

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 4h
  • 438. Wdrażanie podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej - algebra

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 5h
  • 439. Wdrażanie podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej - geometria

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 5h
  • 440. Wykorzystanie programu "GeoGebra" w nauczaniu geometrii w szkole podstawowej

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 6h
  • 441. Matura 2018 z matematyki - analiza rozwiązań zadań egzaminacyjnych źródłem wskazówek do pracy nauczycieli

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 4h
  • 442. Organizacja zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych

   dla Nauczyciele biologii, Nauczyciele chemii, Nauczyciele fizyki, Nauczyciele geografii, Nauczyciele przyrody
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 16h
  • 443. Uczeń - badacz

   dla Nauczyciele biologii, Nauczyciele chemii, Nauczyciele fizyki, Nauczyciele geografii, Nauczyciele przyrody
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 16h
  • 444. Wsparcie procesu nauczania /uczenia się przedmiotów przyrodniczych narzędziami TIK

   dla Nauczyciele biologii, Nauczyciele chemii, Nauczyciele fizyki, Nauczyciele geografii, Nauczyciele przyrody
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 12h
  • 445. Obserwacje i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

   dla Nauczyciele biologii, Nauczyciele chemii, Nauczyciele fizyki, Nauczyciele przyrody
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 16h
  • 446. Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

   dla Nauczyciele biologii, Nauczyciele chemii, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele fizyki, Nauczyciele geografii, Nauczyciele przyrody
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 16h
  • 447. Nauczanie metodą projektów z wykorzystaniem TIK

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 16h
  • 448. Grywalizacja w edukacji matematyczno - przyrodniczej

   dla Nauczyciele biologii, Nauczyciele chemii, Nauczyciele fizyki, Nauczyciele geografii, Nauczyciele przyrody
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 12h
  • 534. Kształcenie kompetencji kluczowych na przedmiotach przyrodniczych

   dla Nauczyciele biologii, Nauczyciele chemii, Nauczyciele fizyki, Nauczyciele geografii, Nauczyciele przyrody
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 6h
  • 550. Nowa podstawa programowa w szkole - matematyka

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • bezpłatne
   • 5h
  • 586. Technologia informacyjna na lekcjach matematyki

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • bezpłatne
   • 5h
  • 603. Roztoczańska Szkoła Dydaktyki Matematyki

   dla Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 8h
  • 620. Doświadczyć, znaczy umieć

   dla Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 6h
  • 621. Uczeń ze SNOS na przedmiotach przyrodniczych

   dla Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 6h
  • 629. Wykorzystanie programu GeoGebra w nauczaniu matematyki - poziom podstawowy

   dla Nauczyciele matematyki
   • Dla klienta indywidualnego
   • bezpłatne
   • 10h
  • 650. Kreatywność ucznia na zajęciach dydaktycznych

   dla Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
   • Dla klienta indywidualnego
   • 10.00 PLN
   • 12h
do góry