Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa/14678,Zaproszenie-na-konferencje-podsumowujaca-Olimpiade.html
23.07.2024, 16:40
Data publikacji: 10.05.2024
Autor: Bożena Jarmuł

Zaproszenie na konferencję podsumowującą Olimpiadę

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, PKP Intercity, Fundacji VCC zapraszają laureatów, finalistów etapu ogólnopolskiego Olimpiady, nauczycieli/opiekunów kwalifikacji, dyrektorów szkół do udziału w konferencji podsumowującej wyniki Olimpiady.

Obraz zawierający tekst, komputer, biurko, w pomieszczeniuOpis wygenerowany automatycznie

Konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, odbędzie się dnia 27.05.2024 r. w godz. 12:00-15:15 w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40 w Lublinie według poniższego harmonogramu:

12:00-13:00 rejestracja uczestników

13:00-13:15 powitanie/przemówienia zaproszonych gości

13:15-14:00 wykład tematyczny

14:00-15:00 wręczenie dyplomów i nagród

15:00-15:15 zakończenie

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem w konferencji w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów. Wykaz laureatów etapu ogólnopolskiego dostępny jest na stronie LSCDN.

Gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy!

W imieniu organizatorów
p.o. Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Joanna Soboń

Opcje strony