Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 26.04.2024
Autor: Bożena Jarmuł

III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” - relacja

23 kwietnia 2024 roku, w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbył się III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, w którym uczestniczyło 143 uczniów, reprezentujących 57 szkół technicznych z 10 województw.

Olimpiadę honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, PKP Intercity, Fundacja VCC.

Uczniowie, którzy przybyli na etap ogólnopolski pod opieką 47 nauczycieli, sprawdzali swoją wiedzę z zakresu 20 kwalifikacji zawodowych: technik analityk, technik budownictwa, technik ekonomista, technik elektronik, technik mechanik, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik inżynierii sanitarnej, technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji turystyk, technik pojazdów samochodowych, technik programista, technik spedytor, technik technologii chemicznej, technik transportu kolejowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestnicy wysłuchali wykładów tematycznych:

  • Jak uczą się komputery? Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe,
    mgr inż. Magdalena Piłat-Rożek, Katedra Matematyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej
  • Międzynarodowa Certyfikacja Umiejętności Zawodowych, Pani Edyta Migałka, Dyrektor ds. komunikacji Fundacji VCC
  • Międzynarodowa Certyfikacja Umiejętności Informatycznych, Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, v-ce Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” swoją obecnością zaszczycili:

gospodarze uczelni:

Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej

Pan prof. dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej

Pan dr inż. Michał Charlak, Prodziekan ds. studenckich Wydziału  Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej

Pan dr inż. Marek Grabias, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

goście honorowi:

Pan Tomasz Szabłowski, Lubelski Kurator Oświaty

Pan dr Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania

Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Pan Wojciech Kulik, v-ce Prezes oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Pani Edyta Migałka, Dyrektor ds. komunikacji Fundacji VCC

Pani Elżbieta Denejko, Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Kuratorium Oświaty w Lublinie

Pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Pan Jacek Misiuk, zastępca dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Pani Agnieszka Zdziechowska, inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania

Pani Ewa Dębska, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN

Pani Marlena Jędrych, sekretarz Komitetu Organizacyjnego Olimpiady, pracownik Lubelskiego Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Pani Bożena Jarmuł, sekretarz Komitetu Organizacyjnego Olimpiady, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych

Opiekunowie kwalifikacji zawodowych, nauczyciele z poszczególnych szkół technicznych w Polsce biorących udział w Olimpiadzie

Wyniki poznamy już 27 maja br. podczas konferencji podsumowującej.

Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział w etapie ogólnopolskim Olimpiady i nauczycielom, którzy z tak dużym sukcesem przygotowali uczniów.

Laureaci I miejsca 16 z 20 kwalifikacji, otrzymają indeksy Politechniki Lubelskiej na kierunkach zbliżonych z nauczanym zawodem umożliwiające im podjęcie studiów na Politechnice Lubelskiej bez standardowej ścieżki rekrutacji.

Organizatorzy Olimpiady:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Politechnika Lubelska, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Za organizację techniczną III etapu odpowiadał zespół złożony z pracowników Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

 

Opcje strony

do góry