Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa/14644,Wyniki-etapu-regionalnego-Ogolnopolskiej-Olimpiady-Zawodowej-quotRok-przed-dyplo.html
23.07.2024, 17:20
Data publikacji: 03.04.2024
Autor: Bożena Jarmuł

Wyniki etapu regionalnego Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem", 2024

Szanowni Państwo, prezentujemy wyniki regionalnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem".

Informujemy, że do etapu ogólnopolskiego Olimpiady zakwalifikowało się 143 uczniów, którzy będą sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności w 20 kwalifikacjach zawodowych. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego publikujemy pod aktualnością.
Wykazy wszystkich uczniów z danej szkoły wraz z punktacją zostały przesłane na oficjalne adres e-mail szkół, których uczniowie brali udział w etapie regionalnym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Laureatów regionalnych, pod opieką nauczycieli zapraszamy na etap ogólnopolski, który odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (Lublin, ul. Nadbystrzycka 36) w godz. 12.00-15:00 według następującego harmonogramu:

  • 12:00-13:00 Rejestracja uczestników etapu ogólnopolskiego
  • 13:00-13:15 Inauguracja ogólnopolskiego etapu Olimpiady
  • 13:15-14:00 Wykłady tematyczne
  • 14:00–14:10 Rozdanie testów
  • 14:10-14:50 Etap ogólnopolski Olimpiady
  • 14:50-15:00 Zakończenie

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem uczniów w etapie ogólnopolskim  i konferencji podsumowującej, w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów.

Konferencja podsumowująca Ogólnopolską Olimpiadę Zawodową "Rok przed dyplomem" odbędzie się 27 maja 2024 roku

 

Komitet Główny Olimpiady

Opcje strony