Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa/14602,Regionalny-etap-Ogolnopolskiej-Olimpiady-Zawodowej-Rok-przed-dyplomem-2024.html
18.07.2024, 10:25
Data publikacji: 04.03.2024
Autor: Bożena Jarmuł

Regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, 2024

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, PKP Intercity, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC zaprasza laureatów szkolnego etapu Olimpiady pod opieką nauczycieli do udziału w etapie regionalnym.

Do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej „Rok przed dyplomem” zgłosiło akces 59 szkół technicznych zlokalizowanych w 43 miejscowościach położonych na terenie 10 województw /woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie/.

Regionalne ośrodki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”

1. Lublin – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, 20-346 Lublin ul. Długa 6 /woj. lubelskie, podkarpackie/.

2. Pułtusk – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 12 /woj. mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie/.

3. Tychy – Zespół Szkół nr 7 w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Browarowa 1a /woj. podkarpackie, śląskie, wielkopolskie/.

4. Chojnice – Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach, 89-620 Chojnice ul. Kościerska 10 /woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie/.

5. Żychlin - Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, 62-571 Żychlin, ul. Parkowa 2 /woj. łódzkie/

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” odbędzie się dnia 22.03.2024 r. w godz. 10:00-13:00 w regionalnych ośrodkach Olimpiady według poniższego harmonogramu:

  • 10:00-10:30 Rejestracja uczestników w regionalnym ośrodku Olimpiady
  • 10:30-10:45 Powitanie, inauguracja
  • 10:45- 11.45 Wykłady tematyczne
  • 11:45-12:45 Regionalny etap Olimpiady
  • 12:45-13:00 Zakończenie II etapu Olimpiady.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem uczniów w etapie regionalnym i ogólnopolskim w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów.

Załączniki:

- zaproszenie

- Szkoły zgłoszone do Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, 2024

- oświadczenie dyrektora szkoły o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego załącznik nr 1

- oświadczenia uczniów dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  załącznik nr 2

- klauzula informacyjna - załącznik nr 3

- oświadczenie szkolnych opiekunów kwalifikacji dotyczące przetwarzania danych załącznik nr 4

Opcje strony