Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 11.12.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Zgłoszenie udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej „Rok przed dyplomem” 2023/2024

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” zaprasza uczniów klas IV technikum uczących się w 21 zawodach do udziału w Olimpiadzie.

Olimpiada organizowana jest pod honorowym patronatem:

 • Ministra Edukacji i Nauki
 • Wojewody Lubelskiego
 • Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Prezydenta Miasta Lublin
 • Rektora Politechniki Lubelskiej
 • PKP Intercity
 • Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Fundacji VCC

Zgłoszenia szkoły do olimpiady dokonuje dyrektor szkoły/szkolny koordynator, wypełniając do 15 stycznia 2024 r. formularz zgłoszeniowy  https://forms.gle/XEujREJFgTL83oBJ8

Zgłaszając szkołę do Olimpiady Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez Dyrektora koordynator potwierdza, że szkolni opiekunowie zgłaszanej kwalifikacji zapoznali się z klauzulą informacyjną dostępną w formularzu zgłoszeniowym - załącznik nr 3 oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z organizacją i udziałem uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej „Rok przed dyplomem”, w tym ogłoszeniem wyników i wręczeniem dyplomów oraz nagród - załącznik  nr 4 /oświadczenie

Zgłaszając uczniów do olimpiady w określonej kwalifikacji, należy do 15 stycznia 2024 r. przesłać 15 pytań testowych obejmujących zakres nauczania tej kwalifikacji. Pytania powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem przygotowującego je nauczyciela oraz nazwą szkoły i przesłane w pliku doc lub docx (z odpowiedziami) na adres olimpiadazawodowa@lscdn.pl  Pytania będą wykorzystane do tworzenia zestawu pytań na etap ogólnoszkolny. W temacie e-mail należy podać kod kwalifikacji i nazwę szkoły.

Organizacja olimpiady

Olimpiada dla uczniów

 • składa się z trzech etapów – szkolnego, regionalnego i ogólnopolskiego

Konkurs dla nauczycieli

 • składa się z jednego etapu - opracowanie zadania praktycznego dostosowanego do kwalifikacji w zawodzie z zakresu nauki w  kl. I – IV technikum (zadanie, rozwiązanie, klucz oceny);

Etap I dla uczniów - zadanie praktyczne.

Etap I przeprowadzony jest, w szkołach zgłoszonych do olimpiady, przez szkolne komisje konkursowe do 31 stycznia 2024 r., na podstawie własnego opracowanego zadania praktycznego lub dostosowanych materiałów OKE, CKE.

Szkoły zgłoszone do olimpiady, otrzymają na adres szkolnej poczty e-mail formularz umożliwiający przesłanie danych laureatów olimpiady, który należy przesłać do 2 lutego 2024 r.

Dyrektor szkoły oświadcza, iż szkolni opiekunowie i uczniowie biorący udział w Olimpiadzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i zapoznali się z klauzulą informacyjną - załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Szkolni laureaci - 3 uczniów z najlepszymi wynikami dla danego zawodu w szkole, biorą udział w etapie regionalnym, reprezentując macierzystą placówkę.

Etap II /regionalny/ – test zawodowy dla laureatów szkolnych, zostanie przeprowadzony 22 marca 2024 r.

na podstawie testów przygotowanych przez organizatora w siedzibach placówek wytypowanych do organizacji etapu regionalnego w Lublinie, Pułtusku, Tychach, Chojnicach, Żychlinie. Reprezentacją uczniowską w czasie II etapu, będzie opiekował się Komitet Okręgowy Olimpiady.

Etap III /ogólnopolski/ – test zawodowy dla laureatów regionalnych, zostanie przeprowadzony 23 kwietnia 2024 r.

w siedzibie Politechniki Lubelskiej na podstawie testów przygotowanych przez organizatora. Reprezentacją uczniowską w czasie II etapu, będzie opiekował się Komitet Główny Olimpiady.

Konferencja podsumowująca wyniki olimpiady odbędzie się 27 maja 2024 roku.

Szczegółowy harmonogram przebiegu II, III etapu i konferencji podsumowującej zostanie przesłany do szkół elektronicznie oraz zamieszczony na stronie internetowej LSCDN.

Zadanie praktyczne przewidziane do oceny w konkursie dla nauczycieli, opracowane przez nauczyciela lub zespół (zadanie z oznaczeniem kwalifikacji, rozwiązanie i klucz oceny), zakodowane z zaklejoną kopertą z danymi autora, należy przesłać do 22 marca 2024 r. na adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5, z zaznaczeniem – „Olimpiada zawodowa”.

Przesłane nowatorskie zadania, opracowane przez nauczycieli zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora LSCDN.

W roku szkolnym 2023/2024 Olimpiada rozgrywana będzie dla następujących zawodów i kwalifikacji:

 • technik analityk (CHM.04),
 • technik budownictwa (BUD.14),
 • technik ekonomista (EKA.05),
 • technik elektronik (ELM.05),
 • technik elektryk (ELE.05),
 • technik hotelarstwa (HGT.06),
 • technik informatyk (INF.03),
 • technik inżynierii sanitarnej (BUD.20),
 • technik logistyk (SPL.04),
 • technik mechanik (MEC.09),
 • technik mechatronik (ELM.06),
 • technik organizacji turystyki (HGT.08),
 • technik pojazdów samochodowych (MOT.06),
 • technik programista (INF.04),
 • technik spedytor (SPL.05),
 • technik technologii chemicznej (CHM.06),
 • technik technologii drewna (DRM.08),
 • technik transportu kolejowego (TKO.08),
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11),
 • technik usług fryzjerskich (FRK.03),
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12).

Komitet Główny Olimpiady

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 – oświadczenie szkoły o zrealizowaniu warunków Regulaminu – przekazanie oświadczeń

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna i wyrażenie zgody – uczeń

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO – dyrektor i opiekun kwalifikacji

Załącznik nr 4 – oświadczenie Rodo – dyrektor i opiekun kwalifikacji

Opcje strony

do góry