Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 28.11.2023
Autor: Bożena Jarmuł

PKP Intercity honorowym patronem i sponsorem nagród dla laureatów Olimpiady

W dniu 24.11.2023 r. organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” podpisali porozumienie z PKP Intercity. W ramach porozumienia PKP Intercity objęło Olimpiadę honorowym patronatem i będzie sponsorem nagród dla laureatów Olimpiady w zawodzie technik transportu kolejowego (TKO.08).

Porozumienie zostało podpisane w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, w ramach obchodów Dnia Kolejarza.

PKP Intercity reprezentowała Pani Marzena Orzoł, ekspert ds. współpracy ze szkolnictwem Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity

Organizatorów Olimpiady reprezentowali:

  • Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. uczelni, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
  • Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych
    im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili

  • Pan Mirosław Jarosiński, zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublun
  • Pani Ewa Podkańska, starszy wizytator, Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lubelskiego Kuratorium Oświaty
  • Pan Jacek Misiuk, zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Szkołę współpracującą z PKP Intercity reprezentowała

  • Pani Anna Wawruch-Lis, Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

 

Zdjęcia Artem Paraskun SAF PL

https://pollub.pl/rekrutacja/aktualnosci/rozpoczecie-wspolpracy-w-zakresie-ogolnopolskiej-olimpiady-zawodowej---rok-przed-dyplomem-909.html

Opcje strony

do góry