Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 18.10.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Lubelskie firmy branży chemicznej partnerami Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” – podpisanie porozumień

W dniu 17.10.2023 r. w gmachu Politechniki Lubelskiej organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” podpisali porozumienie z firmami branży chemicznej funkcjonującymi na terenie Lublina dotyczące współpracy i sponsoringu nagród dla laureatów Olimpiady w zawodzie technik analityk (CHM.04), technik technologii chemicznej (CHM.06).

Porozumienia podpisali:

Pracodawcy

 • Pan Krzysztof Dudziak, Prezes Zarządu "Stanlab" Spółka z o. o. w Lublinie
 • Pan Zbigniew Mach, Prezes Spółdzielni Pracy Chemiczno-Gumowa "Farmochem" w Lublinie

Organizatorzy

 • Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. Uczelni, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
 • Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Pani Anna Smolińska, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych
  im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili

 • Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
 • Pani Bożena Ćwiek, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
 • Pan Jacek Misiuk, Zastępca Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny LSCDN, reprezentujący jednocześnie Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Szkołę współpracującą z pracodawcami reprezentowały

 • Pani Barbara Sieńko, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 • Pani Sylwia Wieczorek, kierownik laboratorium Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie

W trakcie spotkania zaprezentowano wyniki I edycji Olimpiady, podkreślając liczbę uczniów biorących udział na poszczególnych jej etapach, liczbę szkół, miejscowości i województw.

Podkreślono istotną rolę pracodawców w kształceniu zawodowym. Współpraca między szkołami technicznymi, uczelniami i pracodawcami jest kluczowa dla kształcenia wysoko specjalizowanych kadr technicznych, inżynierskich i zawodowych. Pracodawcy odgrywają istotną rolę w przygotowaniu uczniów do potrzeb rynku pracy poprzez organizację praktyk i staży, przygotowujących uczniów do potrzeb rynku pracy. Daje to uczniom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia, rozwijania umiejętności i nawiązania kontaktów w branży. Pracodawcy z kolei mają szansę ocenić potencjał uczniów i pozyskać młode talenty do swojej firmy.

Współpraca ta przynosi korzyści zarówno dla pracodawców, jak i dla uczniów i studentów, tworząc silne połączenie między edukacją a biznesem.

Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili, iż zmienia się profil ucznia technikum i studenta Politechniki. Obecni kandydaci do technikum to uczniowie, którzy w szkołach podstawowych uzyskują bardzo wysokie wyniki nauczania, którzy chcą rozwijać się w określonym kierunku.

Uczniowie przystępujący do Olimpiady to pasjonaci swojego zawodu, którzy wykazują szczególne zaangażowanie i determinację w dążeniu do doskonałości. Udział w Olimpiadach daje im możliwość prezentacji swoich umiejętności, zdobycia cennego doświadczenia konkurencyjnego charakteru oraz rozwijania się zarówno w kontekście fachowych umiejętności, jak i ogólnych umiejętności życiowych. Jest to nie tylko wyzwanie, ale również doskonała okazja do nauki, wzajemnej inspiracji i budowania trwałych relacji w branży. Za każdym z tych uczniów „stoją” nauczyciele pasjonaci, którzy przekazując swoją wiedzę i umiejętności z entuzjazmem i zaangażowaniem, inspirują uczniów w dążeniu do doskonałości i rozwijaniu swojego potencjału. Ich profesjonalizm i oddanie sprawiają, że uczniowie czują się wspierani i motywowani do osiągania sukcesów w swoim zawodzie.

Relacja ze spotkania na stronie Politechniki Lubelskiej - https://pollub.pl/rekrutacja/aktualnosci/lubelskie-firmy-wspieraja-mlode-talenty-nowi-partnerzy-ogolnopolskiej-olimpiady-zawodowej-rok-przed-dyplomem-861.html

 

Zdjęcia wykonane i udostępnione przez Fot. T. Maślona | SAF Politechnika Lubelska

Opcje strony

do góry