Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa/14241,Terminy-Ogolnopolskiej-Olimpiady-Zawodowej-Rok-przed-dyplomem-w-roku-szkolnym-20.html
22.05.2024, 10:37
Data publikacji: 29.06.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Terminy Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 poszczególne etapy Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” odbędą się w następujących terminach:

 • zgłoszenie szkoły, kwalifikacji i opiekunów kwalifikacji – do 15.01.2024 r.
 • przeprowadzenie etapu szkolnego  - do 31.01.2024 r.
 • przesłanie wyników etapu szkolnego – do 2.02.2024 r.
 • regionalny etap Olimpiady – 22.03.2024 r.
 • ogólnopolski etap Olimpiady – 23.04.2024 r.
 • konferencja podsumowująca wyniki Olimpiady – 27.05.2024 r.

Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim: 

 • zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szkołach uczestników Olimpiady;
 • zawody II stopnia to zawody okręgowe organizowane w miejscowościach wyznaczonych przez Komitet Główny Olimpiady;
 • zawody III stopnia (finał Olimpiady) to zawody centralne organizowane w miejscu wyznaczonym przez Komitet Główny Olimpiady. 

W roku szkolnym 2023/2024 Olimpiada rozgrywana będzie dla następujących zawodów i kwalifikacji:

 • technik analityk (CHM.04),
 • technik budownictwa (BUD.14),
 • technik ekonomista (EKA.05),
 • technik elektronik (ELM.05),
 • technik elektryk (ELE.05),
 • technik hotelarstwa (HGT.06),
 • technik informatyk (INF.03),
 • technik inżynierii sanitarnej (BUD.20),
 • technik logistyk (SPL.04),
 • technik mechanik (MEC.09),
 • technik mechatronik (ELM.06),
 • technik organizacji turystyki (HGT.08),
 • technik pojazdów samochodowych (MOT.06),
 • technik programista (INF.04),
 • technik spedytor (SPL.05),
 • technik technologii chemicznej (CHM.06),
 • technik technologii drewna (DRM.08),
 • technik transportu kolejowego (TKO.08),
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11),
 • technik usług fryzjerskich (FRK.03),
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12).

Komitet Główny Olimpiady

 

Opcje strony