Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 14.06.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”

12 czerwca 2023 r., w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

Olimpiada pod honorowym patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC.

  

W konferencji uczestniczyli:

 • Pan dr hab. Radosław Brzózka, pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej MEIN, który odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do organizatorów i uczestników Olimpiady;
 • Pan Mariusz Banach, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania;
 • Pan Wojciech Polak, reprezentujący Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 • Pani Bożena Ćwiek, reprezentująca Panią Elżbietę Kędzierską, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
 • Pan Piotr Szczepanik, wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie;
 • Pani Elżbieta Denejko, dyrektor Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie;
 • Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich;
 • Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, reprezentującego Polskie Towarzystwo Informatyczne;
 • Pani Ewelina Związek, specjalista ds. promocji i współpracy Fundacji VCC; 
 • Pan dr inż. Michał Charlak, prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej;
 • Pan dr inż. Marek Grabias prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej;
 • Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie;
 • Pan Jacek Misiuk, zastępca dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN;
 • Pani Marlena Jędrych, Małgorzata Kołodyńska, Dorota Modzelewska, specjaliści LSCDN;
 • dyrektorzy szkół technicznych woj. lubelskiego, nauczyciele, laureaci i finaliści etapu centralnego Olimpiady.

Uczestnicy wysłuchali wykładu tematycznego "Innowacyjny startup, czyli przedsiębiorca w warunkach skrajnej niepewności", wygłoszonego przez Pana dr inż. Jakuba Bis, z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki Olimpiady i podsumowano jej przebieg.
W  centralnym etapie Olimpiady uczestniczyło 212 uczniów, 119 zespołów reprezentujących 53 szkoły techniczne z 30 miejscowości w 9 województwach. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w 17 kwalifikacjach zawodowych. Wyłoniono 68 laureatów, którym podczas konferencji wręczono dyplomy i drobny sprzęt elektroniczny.

14 laureatów etapu centralnego, którzy zajęli I miejsce otrzymało „Indeksy Politechniki Lubelskiej”, zostaną więc przyjęci na I rok studiów Politechniki Lubelskiej z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego.

Indeksy wręczył laureatom dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni, Prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich wspólnie z Panem Radosławem Brzózką pełnomocnikiem ds. strategii edukacyjnej MEIN, Panem dr Mariuszem Banachem, zastępcą Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania i Panią Bożeną Ćwiek, dyrektorem Oddziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
(Wykaz laureatów w załączniku).

Dodatkowo, 25 laureatów i finalistów kształcących się w zawodach: t. budownictwa, t. ekonomista, t. elektryk, t. hotelarstwa, t. organizacji turystyki nagrodzono voucherami VCC na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe.

Trzech laureatów w zawodzie technik informatyk, nagrodzono voucherami PTI na egzaminy certyfikujące umiejętności informatyczne. Dyrektorom szkół, nauczycielom i finalistom wręczono imienne podziękowania za wysokie wyniki uzyskane przez młodzież podczas kolejnych etapów Olimpiady Zawodowej.

Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs dla nauczycieli. Nauczyciele opracowali zadania praktyczne w zawodach: technik hotelarstwa (Pani Anna Rosa–Niemczuk), technik logistyk (Pani Karolina Wasiulewska), technik organizacji turystyki (Pani Teresa Lis, Pani Beata Duda), technik żywienia i usług gastronomicznych (Pani Monika Kitlińska).

Dyplomy i nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczali Pan Piotr Szczepanik, wicekurator Oświaty i Wychowania, Pan Paweł Droździel, prorektor PL i Pan Krzysztof Staruch dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Gratulujemy laureatom, finalistom i wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia!
Życzymy dalszych sukcesów! Wykaz laureatów z podziałem na poszczególne kwalifikacje w załączniku do informacji.

Bezpośrednio za organizację konferencji odpowiadali Pan Jacek Misiuk, wicedyrektor LSCDN, Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN/ZSEn, Pani Marlena Jędrych specjalista LSCDN.

Pomoc techniczną świadczył Pan Tomasz Głogowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej oraz uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny powołany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Politechnikę Lubelską i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Opcje strony

do góry