Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 29.05.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Zaproszenie na konferencje podsumowującą wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC zapraszają laureatów, finalistów etapu ogólnopolskiego Olimpiady, nauczycieli/opiekunów kwalifikacji, dyrektorów szkół do udziału w konferencji podsumowującej wyniki Olimpiady.

Konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, odbędzie się dnia 12.06.2023 r. w godz. 12:00-15:15 w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, Lublin, według poniższego harmonogramu:

  • 12:00-13:00 rejestracja uczestników
  • 13:00-13:15 powitanie/przemówienia zaproszonych gości
  • 13:15-14:00 wykład tematyczny
  • 14:00-15:00 wręczenie dyplomów i nagród
  • 15:00-15:10 zakończenie

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem w konferencji w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów.

Zaproszenia zostały przesłane na oficjalny e-mail każdej ze szkół, której uczestnicy brali udział w Olimpiadzie.

Opcje strony

do góry