Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 12.05.2023
Autor: Bożena Jarmuł

III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” - relacja

11 maja 2023 roku, w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbył się III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, w którym uczestniczyło 212 uczniów, reprezentujących 53 szkoły techniczne z 9 województw.

Olimpiadę honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji i Nauki; Marszałek Województwa Lubelskiego; Lubelski Kurator Oświaty; Prezydent Miasta Lublin; Rektor Politechniki Lubelskiej; Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja VCC.

Uczniowie, którzy przybyli na etap ogólnopolski pod opieką 41 nauczycieli, sprawdzali swoją wiedzę z zakresu 17 kwalifikacji zawodowych: technik budownictwa, technik ekonomista, technik elektronik, technik mechanik, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik inżynierii sanitarnej, technik logistyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik technologii drewna, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki.

Uczestnicy wysłuchali wykładów tematycznych:

 • Międzynarodowa Certyfikacja Umiejętności Informatycznych”, Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, przedstawiciel Polskiego towarzystwa Informatycznego.
 • „Barometrzawodow.pl - pomoc w Twoich wyborach”, Pan Grzegorz Gach, inspektor wojewódzki ds. badań i analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Regionalny etap Olimpiady swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:

 • Pani Bożena Ćwiek, kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego;
 • Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin reprezentujący Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin;
 • Pani Agnieszka Zdziechowska, inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania reprezentująca Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 • Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej;
 • Pan dr inż. Michał Charlak, prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej;
 • Pan dr inż. Marek Grabias prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej;
 • Pan Mariusz Wiktorowicz, naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie;
 • Pani Małgorzata Reszka-Ryczek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, reprezentujący Polskie Towarzystwo Informatyczne;
 • Pani Ewelina Związek, specjalista ds. promocji i współpracy Fundacji VCC;
 • Pan Grzegorz Gach, inspektor wojewódzki ds. badań i analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Pan Jacek Misiuk, zastępca dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie;
 • Pani Ewa Dębska, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN;
 • Pani Bożena Jarmuł, sekretarz Komitetu Organizacyjnego Olimpiady, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN;
 • Pani Marlena Jędrych, sekretarz Komitetu Organizacyjnego Olimpiady, pracownik LSCDN;
 • nauczyciele szkół technicznych, biorących udział w eliminacjach ogólnopolskich.

Laureaci 13 z 17 kwalifikacji, otrzymają indeksy Politechniki Lubelskiej na kierunkach zbliżonych z nauczanym zawodem.

Wyniki poznamy już 12 czerwca br. podczas konferencji podsumowującej.
Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział w etapie ogólnopolskim Olimpiady i nauczycielom, którzy z tak dużym sukcesem przygotowali uczniów.

Organizatorzy Olimpiady:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Politechnika Lubelska, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.Za organizację techniczną całego przedsięwzięcia odpowiadał zespół złożony z pracowników Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego centrum Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie oraz zespoły powołane w ośrodkach regionalnych w Pułtusku, Chojnicach, Tychach.

Opcje strony

do góry