Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 05.04.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”

31 marca 2023 roku odbył się regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”. W Olimpiadzie uczestniczyło 318 uczniów, 106 zespołów reprezentujących 53 szkoły techniczne z 10 województw.

Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu 17 kwalifikacji zawodowych.

Honorowy patronat:

               

W przygotowanie uczniów do Olimpiady zaangażowało się około 150 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 4 komisje powołane w Ośrodkach regionalnych.

Regionalne ośrodki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”:

 • Lublin – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, 20-346 Lublin ulica Długa 6 /województwa: lubelskie, podkarpackie, śląskie/.
 • Pułtusk – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ulica Tysiąclecia 12 /województwa: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie/.
 • Tychy – Zespół Szkół nr 7 w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Browarowa 1a /województwa: śląskie, wielkopolskie/.
 • Chojnice – Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach, 89-620 Chojnice ulica Kościerska 10 /województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie/.

Uroczysta inauguracja Ogólnopolskiej Olimpiady odbyła się w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ośrodku w którym do etapu regionalnego przystąpiło 267 uczniów z woj. lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Dzięki transmisji zdalnej uczestnicy we wszystkich Ośrodkach wysłuchali wykładów tematycznych:

 • Oferta Politechniki Lubelskiej dla uczniów technikum, kształcących się w różnych zawodach, dr hab. inż. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej.
 • Międzynarodowa Certyfikacja Kompetencji Zawodowych i wirtualna rzeczywistość”, Pan Tomasz Lutowierski, Pan Paweł Nowicki, Fundacja VCC.

Regionalny etap Olimpiady swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:

 • Pan Mirosław Wójcik, Wicekurator Oświaty w Lublinie,
 • Pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin reprezentujący Pana Mariusza Banacha Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin i Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
 • Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej,
 • Pan Tomasz Lutowierski, specjalista ds. rozwoju sieci partnerskiej i Pan Paweł Nowicki, specjalista ds. systemów IT oraz rozwiązań technicznych Fundacji VCC,
 • Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Pani Anna Koput-Zalewska, zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
 • Pani Ewa Dębska i Pani Bożena Jarmuł, doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Za organizację techniczną całego przedsięwzięcia odpowiadał zespół nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie oraz zespoły powołane w ośrodkach regionalnych w Pułtusku, Chojnicach, Tychach.

Wyniki etapu regionalnego zostaną opublikowane na stronie Olimpiady 13.04.2023 r. i przesłane na oficjalny e-mail szkoły, w której uczniowie biorą udział w Olimpiadzie.

Etap Ogólnopolski Olimpiady odbędzie się 11 maja 2023 r. w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w godz. 12.00-15:00 według następującego harmonogramu:

 • 12:00-13:00 rejestracja uczestników etapu ogólnopolskiego
 • 13:00-13:15 inauguracja ogólnopolskiego etapu Olimpiady
 • 13:15-14:00 wykłady tematyczne
 • 14:00 – 14:10 rozdanie testów
 • 14:10-14:50 etap ogólnopolski Olimpiady
 • 14:50-15:00 zakończenie.

Dziękujemy Dyrektorom Ośrodków Regionalnych Olimpiady, dyrektorom szkół biorących udział w Olimpiadzie, nauczycielom przygotowującym testy i uczniów do Olimpiady, uczestnikom etapu regionalnego i wszystkim zaangażowanym w organizację techniczno-merytoryczną.

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”:
  

Opcje strony

do góry