Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 20.03.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Indeksy Politechniki Lubelskiej dla laureatów I miejsca stopnia centralnego Olimpiady w 13 zawodach

Zgodnie z Uchwałami Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej oraz w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, cyt." Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich oraz laureaci konkursów organizowanych przez Politechnikę Lubelską przyjmowani są na pierwszy rok studiów z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego".

Uchwała dotyczy laureatów I miejsca Olimpiady w roku szkolnym 2022/2023 w następujących zawodach:

 • technik budownictwa (kierunki: budownictwo, inżynieria odnawialnych źródeł energii , inżynieria środowiska, energetyka),
 • technik ekonomista (kierunek: finanse i rachunkowość),
 • technik elektronik (kierunki: elektrotechnika, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, inżynieria multimediów, inżynieria biomedyczna),
 • technik elektryk (kierunki: elektrotechnika, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, inżynieria multimediów),
 • technik informatyk (kierunki: elektrotechnika, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, informatyka, inżynieria multimediów, inżynieria i analiza danych, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa, sztuczna inteligencja w zarządzaniu),
 • technik inżynierii sanitarnej (kierunki: inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria środowiska, energetyka, inżynieria recyklingu),
 • technik logistyk (kierunki: transport, inżynieria logistyki),
 • technik mechanik (kierunki: inżynieria pojazdów, mechanika i budowa maszyn, robotyzacja procesów wytwórczych, zarządzanie i inżynieria produkcji),
 • technik mechatronik (kierunki: elektrotechnika, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, inżynieria multimediów, inżynieria pojazdów, mechanika i budowa maszyn, robotyzacja procesów wytwórczych, zarządzanie i inżynieria produkcji),
 • technik pojazdów samochodowych (kierunki: inżynieria pojazdów, mechanika i budowa maszyn, robotyzacja procesów wytwórczych, zarządzanie i inżynieria produkcji),
 • technik spedytor (kierunki: transport, inżynieria logistyki),
 • technik technologii drewna (kierunki: edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kierunki: elektrotechnika, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, inżynieria odnawialnych źródeł energii , inżynieria środowiska, energetyka, inżynieria recyklingu). 

Laureaci, mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunki studiów zgodnie z załączonym wykazem i korzystać z przywileju przyjęcia na wybrany kierunek, jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. 

Opcje strony

do góry