Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 23.03.2023
Autor: Bożena Jarmuł

Regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej Rok przed dyplomem

Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa Rok przed dyplomem organizowana jest przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Politechniką Lubelską i Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Honorowy Patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja VCC.

                  

Do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej „Rok przed dyplomem” zgłosiło akces 55 szkół technicznych zlokalizowanych w 31 miejscowościach położonych na terenie 10 województw /woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie/.

Regionalne ośrodki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”
1. Lublin – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, 20-346 Lublin ul. Długa 6
/woj. lubelskie, podkarpackie/.

2. Pułtusk – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 12
/woj. mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie/.

3. Tychy – Zespół Szkół nr 7 w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Browarowa 1a /woj. podkarpackie, śląskie, wielkopolskie/.

4. Chojnice – Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach, 89-620 Chojnice ul. Kościerska 10 /woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie/.

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” odbędzie się dnia 31.03.2023 r. w godz. 10:00-13:00 w regionalnych ośrodkach Olimpiady według poniższego harmonogramu:

  • 10:00-10:30 Rejestracja uczestników w regionalnym ośrodku Olimpiady
  • 10:30-10:45 Powitanie, inauguracja
  • 10:45- 11.45 Wykłady tematyczne
  • 11:45-12:45 Regionalny etap Olimpiady
  • 12:45-13:00 Zakończenie II etapu Olimpiady.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem uczniów w etapie regionalnym i ogólnopolskim w tym nie zwracają kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestników Olimpiady i ich opiekunów.

Wykaz szkół przyporządkowanych do poszczególnych ośrodków dostępny jest w załączniku i na stronie LSCDN.

Opcje strony

do góry