Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/7578,Etap-wojewodzki-informacja-o-terminach-i-miejscach-eliminacji.html
20.07.2024, 16:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji: 27.01.2016
Autor: Zofia Starownik

Etap wojewódzki - informacja o terminach i miejscach eliminacji

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice! Przekazujemy komunikat o przebiegu eliminacji wojewódzkich wszystkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016.

W pierwszym załączniku zostały podane dokładne informacje o miejscach i terminach eliminacji oraz o przydziałach uczniów/szkół, a także składzie poszczególnych komisji konkursowych.

Osobno zamieszczono tabele z informacją o terminach pierwszej weryfikacji, w której uczestniczą przewodniczący wszystkich komisji przeprowadzających eliminacje wojewódzkie danego konkursu oraz autorzy zadań.

Drugi załącznik zawiera zadania osoby pełniącej funkcję przewodniczącej/przewodniczaącego komisji konkursowej.

Wszyscy członkowie komisji konkursowych działają na podstawie  zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty (trzeci załącznik).

Ewa Zakościelna
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Opcje strony