Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/13899,Informacja-dla-dyrektorow-szkol-podstawowych-ktorych-uczniowie-zakwalifikowali-s.html
2023-06-10, 06:30
Data publikacji: 10.03.2023
Autor: Agnieszka Kałakucka

Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych, których uczniowie zakwalifikowali się do trzeciego etapu konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023 powinni do dyrektora szkoły złożyć oświadczenie, iż wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do wydania zaświadczenia otrzymania tytułu laureata/finalisty ww. konkursów (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, klasa, nazwa szkoły). Zgodnie z Regulaminem konkursów przedmiotowych dyrektor szkoły przechowuje oświadczenia do 30 czerwca 2023 roku. Wzór zaświadczenia w załączniku.

Opcje strony