Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/14651,Druga-edycja-konkursu-3D-EduArt.html
17.06.2024, 18:46

Druga edycja konkursu „3D EduArt”

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „3D EduArt” na projekty i wydruki 3D. Konkurs ten dedykowany jest młodzieży uczącej się i osobom dorosłym.

  • plakat1
  • plakat2

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności w obszarze projektowania 3D, druku 3D oraz druku z wykorzystaniem długopisów 3D. Do Konkursu można zgłosić prace indywidualne lub grupowe w czterech kategoriach tematycznych:

a) najlepszy projekt do druku 3D – ocena pracy koncepcyjnej,

b) najlepszy wydruk 3D – ocena jakości wydruku,

c) najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D –ocenia innowacyjności i oryginalności pomysłu (możliwość stworzenia prac również z wykorzystaniem długopisów 3D).

d) projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej – rozwiązania użyteczne w nauczaniu przedmiotowym.

Dodatkowo oceniane będą: samodzielność, oryginalność, walory estetyczne pracy.

W Konkursie odrębnie ocenianie są prace w grupach wiekowych:

  • uczniowie SP klas 1-3 i przedszkoli,
  • uczniowie SP klas 4-8,
  • uczniowie SPP,
  • dorośli.

Prace konkursowe należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej 3d.umcs.pl, zakładka Konkurs.

Zgłoszenia indywidualne przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: 
https://www.umcs.pl/pl/formularz-zgloszeniowy-pracy-indywidualnej,26783.htm

Zgłoszenia grupowe przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: 
https://www.umcs.pl/pl/formularz-zgloszeniowy-pracy-grupowej,26787.htm

Termin zgłoszeń i nadsyłania prac upływa 24 kwietnia 2024 r.

W Konkursie przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Festiwalu „3D EduArt” w dniu 22.05.2024 r. Wydarzenie to będzie połączone z wystawą najciekawszych (zwycięskich i wyróżnionych) prac konkursowych w przestrzeni Centrum Ecotech-Complex w Lublinie.

Zachęcamy do udziału w Konkursie.

Konkurs „3D EduArt” jest realizowany w ramach projektu „Eksploracja inspirowana technologią druku 3D” w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” - Popularyzacja nauki i promocja sportu. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://www.umcs.pl/pl/regulamin-konkursu,26841.htm

 

Opcje strony