Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/14648,Algorytmiczna-Liga-Zadaniowa-programowanie-w-jezyku-C-lub-Python.html
24.06.2024, 22:18

„Algorytmiczna Liga Zadaniowa” - programowanie w języku C++ lub Python

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica zaprasza uczniów klas V-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie „Algorytmiczna Liga Zadaniowa”.

Od 8 kwietnia 2024 r. do 30 maja 2024 r. , w cyklu tygodniowym, uczniowie będą rozwiązywać zadania programistyczne i przesyłać ich rozwiązania przygotowane w języku C++ lub Python.

Do zadań organizatorzy dołączają materiały pomocnicze i filmy instruktażowe.

Szczegóły udziału w konkursie opublikowane są na stronie http://strona.lo1.lublin.eu/algorytm/

 

Opcje strony