Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji.

Konkurs jest organizowany przez Państwowe Muzeum na Majdanku i jego celem jest popularyzacja wiedzy o II wojnie światowej i ludziach więzionych w obozach koncentracyjnych, promowanie nowoczesnych metod pracy z młodzieżą, a także rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji nieformalnej.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednego scenariusza lekcji poświęconej wybranemu zagadnieniu z historii funkcjonowania obozu koncentracyjnego na Majdanku. W pracy należy uwzględnić takie elementy jak: tytuł zajęć, grupa docelowa, cele, środki dydaktyczne, metody pracy, opis przebiegu lekcji, wykaz materiałów dydaktycznych (np. karty pracy, fotografie, fragmenty wspomnień byłych więźniów), opis sposobu wykorzystania, wskazanie, na jakim przedmiocie będzie realizowany, a także bibliografię.

Autorskie scenariusze w formacie PDF lub DOCX wraz z podpisanymi i zeskanowanymi: regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych należy przesłać drogą mailową na adres: dzial.edu@majdanek.eu do 31.07.2024 r. do godz. 24.00.

Wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentami wymaganymi do wzięcia udziału w konkursie znajdują się w załącznikach poniżej oraz pod adresem: https://www.majdanek.eu/pl/news/ogolnopolski_konkurs_dla/1716

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem: 81 710 28 27

Paulina Pętal
Dział Edukacji  Państwowe Muzeum na Majdanku 
ul. Droga Męczenników Majdanka 67 
20-325 Lublin

 

 

 

Opcje strony

do góry