Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2024.

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie już po raz siódmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2024.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

  • Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin,
  • Pan Krzysztof Komorski – Wojewoda Lubelski,
  • Lubelski Kurator Oświaty,
  • Pan Krzysztof Hetman – Poseł na Sejmu RP,
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS,
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konkursu jest promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, rozwijanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych w całej Polsce.

Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024 Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Regulamin na stronie
https://www.urszulanki.lublin.eu/ogolnopolski-konkurs-filmowy-science-movie-2024-startujemy-122808

 

Opcje strony

do góry