Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/14531,LSCDN-laureatem-w-konkursie-dla-partnerow-regionalnych-KMO-Regiony-w-programie-K.html
18.07.2024, 10:34

LSCDN laureatem w konkursie dla partnerów regionalnych KMO ,,Regiony w programie Klub Młodego Odkrywcy. Opiekunowie i kluby w społecznościach lokalnych”

24 i 25 listopada 2023 r. konsultanci i doradcy LSCDN uczestniczyli w XII Forum Klubów Młodego Odkrywcy - dorocznym spotkaniu międzynarodowej społeczności partnerów i opiekunów, którzy wspólnie z CNK i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności rozwijają program KMO w Polsce, Gruzji, Ukrainie, Armenii, Rumunii i Etiopii.

Tematem przewodnim XII Forum KMO była współpraca i efektywne działanie zespołowe. Podczas spotkania partnerów regionalnych i zagranicznych w formule open space zastanawiano się jak korzystać z potencjału różnorodności kulturowych, wielorakich zdolności, doświadczeń oraz perspektyw rozwojowych. Świetną okazją do wymiany dobrych praktyk i integracji był Festiwal KMO, podczas którego odbyła się Giełda inspiracji. LSCDN wspólnie z PANS w Chełmie również przygotowało stoisko, przy którym partnerzy oraz opiekunki z województwa lubelskiego prezentowali swoje dokonania, dzielili się pomysłami zaplanowanymi na kolejny rok oraz promowali walory Lubelszczyzny.

W trakcie XII Forum KMO nastąpiło także uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dla partnerów regionalnych ,,Regiony w programie Klub Młodego Odkrywcy. Opiekunowie i kluby w społecznościach lokalnych” zorganizowanego przez CNK i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nadrzędnym celem konkursu było wsparcie działań na rzecz rozwoju i wzmocnienie sieci Klubów Młodego Odkrywcy, a także promocja idei KMO wśród nauczycieli, edukatorów i pasjonatów nauki. LSCDN został jednym z czterech zwycięzców konkursu. Wartość nagród w konkursie to 30 tysięcy złotych. Nagrodzony projekt, który opracowała Pani Grażyna Wietrzyk, nosi nazwę ,,Przyjaciele natury w programie KMO’’. Nagroda finansowa zostanie przeznaczona na promocję modelu i programu KMO w placówkach z województwa lubelskiego. Wsparcie uzyskają współrealizatorzy projektu: SP nr 6 w Chełmie,  SP w Mokrem oraz SP w Bukowie Wielkiej.

W ramach realizacji projektu planowane są trzy pikniki regionalne: Dzień Wody, Dzień Lasu oraz Dzień Młodego Naukowca. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach pod patronatem LSCDN weźmie w udział minimum 450 uczestników. 
W ramach działań projektowych zostaną również zorganizowane stacjonarne warsztaty ,,Witaj w Klubie” dla przyszłych opiekunów/opiekunek KMO. W ramach realizacji lubelskiego projektu wyżej placówki w Chełmie, w Mokrem oraz w Bukowie Wielkiej otrzymają pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu klubów oraz koszulki z logo KMO.

Więcej informacji o KMO na stronie:

http://kmo.org.pl/pl/
https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/forum-kmo

Koordynatorka współpracy regionalnej programu KMO

Grażyna Wietrzyk-Neckier
gneckier@lscdn.pl
tel. 81 5329241 w. 206

 

Opcje strony